banner_6.jpg
 
 

SOV_logga_2.gif

Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner

Bildades 1909 som en kultur-förening för den svenska minoriteten i Estland. Den hade en omfattande verk-samhet under Estlands självständighetstid (1920 - 1940). Man startade svensk-språkiga folk skolor, en Lantbruks- och hushållsskola samt ett gymnasium. Föreningen förbjöds av den sovjetiska regimen 1940. Huvuddelen av den estlands-svenska befolkningen flydde eller flyttade över till Sverige 1943-44, här nybildades föreningen 1944 och verk-samheten fortsätter alltjämt. Föreningen har idag ca 1200 medlemmar. Föreningens främsta uppgift är att vara en förbindelselänk mellan Estlands svenskar och deras ättlingar, utgivning av tid-skriften Kustbon, förmedla kunskap om Estlands svenskar och deras historia och historiska kulturella förhållanden samt att med-verka till att kunskaperna om och intresset för de gamla dialekterna och bygde-kulturen bibehålles och främjas.


Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner

Roslagsgatan 57 runt hörnet, ½ trappa ned

113 54 Stockholm

Tel: +46 8 612 75 99

E-post: info@estlandssvenskarna.org

Välkommen att bli medlem >>>


SOV Estland

SOV-Estland-logo.jpg

Följ SOV Estland på

find-us-on-facebook.jpg

Kustbon_3_2014.jpg

Kustbon nr 2  2016

Ledaren och innehålls-
förteckningen finns här >>>Estlandssvenskarnas-flyktbok-2.jpg

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön. Flyktberättelser och namnförteckning 1940-1945.

Beställ din bok här >>>


Aiboland_kansi-2.jpg

På strövtåg i Aiboland.

Reportagebok från nutida
Estlands svenskbygder.

Beställ din bok här >>>


DVD-ES-publikationer.jpg

DVD:n innehåller:

* Kustbon 1918-1940

* Sovjet-Estland

Utgiven av Estniska kommunistpartiet i Läänemaa

* Liten Almanack 1941

Utgiven av Estniska kommunistpartiet

* Årsbok och Kalender 1943.

Utgiven av Det estlandssvenska Odalvärnet. (Nazitysk organisation bildad av Lienhard.

* Kustbon 1944-2000

Här ingår också specialnumret om Birkas folkhögskola nr 1 1971.

Beställ din DVD här >>>


Nu har vi nya böcker åter i lager.

omslaget_poehlboken.jpg

Hans Pöhl -
Estlandssvenskarnas hövding

Beställ din bok här >>>


Vill du prenumerera på SOVs nyhetsbrev?

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: info@estlandssvenskarna.org


SOVs Bildarkiv nu sökbart på nätet

Genväg till SOVs bildarkiv >>>


Gamla nummer (1918-1941) av Kustbon är nu digitaliserade 

De kan nås läsas på Estlands Nationalbiblioteks digitala arkiv som finns här >>>


Banner-ormsekorv.jpg

Julkorv på "ormesvis"


Systrarna Österbloms fotoalbum

Del 1. Systrarna Österbloms album med foton från  Ormsö på 1930 talet.

Finns här >>>

Del 2. Den första tiden efter ankomsten till Sverige och träffarna i Spånga.
Finns  här >>>


Tallink.png

Medlemsförmåner

Rabatt på TallinkSilja >>>


Ormsoekyrka.jpg

Hemsidan om Ormsö kyrka är flyttad till SOVs hemsida under SOV/Historik/Svenskbygdens kyrkor/ Ormsö kyrka >>>


Gamla notiser i Nyhetsarkivet finns här >>>


Välkomna till SOVs arkiv

Öppettider onsdagar mellan klockan 10.00 - 14.00

Roslagsgatan 57 ½ tr. ner, runt hörnet.

Välkomna!

Kontakt: Tel: 08-612 75 99 eller info@estlandssvenskarna.org

Prenumerera på SOVs nyhetsbrev här>>>


SOV_logga_1.gif

Nu finns också SOV på Facebook >>>


Dagödagen den 27 augusti

Lördagen den 27 augusti arrangeras Dagödagen i Stockholm av Sverigeesternas förbund.

Plats: Estniska huset Wallingatan 34, 1 tr.

Tid: 12-15

Program: Musik, folkdans, korta föredrag om Dagö, hantverk, konst och aktiviteter för barn. Försäljning av mat och hantverk.

På kvällen samma dag samlas vi på Norrmalmstorg kl 18-19 för en ceremoni som påminner oss om Måndagsmötena och att det var 25 år sedan Estland, Lettland och Litauen blev självständiga på nytt.

Senare på kvällen kl 20 samlas vi på Djurgården vid monumentet Frihetens Port (på södra stranden nära f d Manillaskolan).  Där anordnas bl a en stämningsfull stund till musik av en estnisk ensemble, som spelar medeltida- och renässansmusik (detta också för att det var 25 år sedan Estland ånyo blev fritt).

Program finns här >>>


Estlands-geografi.jpg

Ny bok/häfte

Estlands Geografi

Detta är en nyutgåva av den lärobok i Estlands geografi som gavs ut för de svenska skolorna 1923. Den är numera en verklig raritet som det är svårt att få tag i, varför en nyutgåva kan tänkas finna läsare som är intresserade både av landets geografi och av vilka namn som använts mera allmänt i skolornas svenskundervisning, som med skäl kan anses visa på en strävan till standardisering, samtidigt som man här finner en god blandning av estniska, tyska och ryska namnformer förutom de rent svenskspråkiga geografiska benämningarna.

Nyutgåvan omfattar endast de kapitel som behandlar Estland, då det finns gott om såväl historiska som nutida böcker om grannländerna på svenska. Häftet sammanställdes och översattes från estniska till svenska av dåvarande kontraktsprosten Nils Linderstam, som var kyrkoherde i S:t Mikaels församling i Tallinn 1919-1923.

Beställ här >>>


Aibokoeren_2016.jpg

Aibokören 2016

Se video från den Tredje Sång och Dansfestivalen 2016 i Hapsal här >>>
Videon är inspelad av tidningen Lääne Elu

Paraden_starten-2016.jpg

Aibokoeren-i-paraden.jpg

Landshoevding-Neeme-Suur.jpgOrmsoetalhapospelare.jpg

ormsoedansare.jpg

Parad-i-Hapsal.jpg

2016 års Estlandssvenska kulturbärare är utsedda

Vid Sång och Dansfestivalen i Hapsal utsågs ytterligare två Estlandssvenska kulturbärare.

Tidigare i år utsågs Hans Majestät kung Carl XVI Gustaf .

Priset delas ut till personer som förtjänstfullt har stöttat och verkat för att synliggöra och bevara den estlandssvenska kulturen.

Kulturbärare 2016 blev Göte Brunberg från Roslep i Rickul. Göte har bland mycket annat varit redaktör för Rickul/Nuckö hembygdsförenings medlemsblad och hemsida och har sett till att SOVs stora fotoarkiv har publicerats på internet och kan nås av intresserade runt om i hela världen.

Toomas Lilienberg har varit och är ordförande i S:t Mikaels kyrkoråd sedan slutet på 1980-talet då församligen kunde återuppta sin verksamhet. Han tillför församlingen klokskap och förhandlingsskicklighet i kontakter med myndigheter och bidragsgivare.

Vi gratulerar både Göte och Toomas till den fina utmärkelsen!

Goete-Brunberg-kulturbaerare.jpg

Göte Brunberg

Toomas-Lillienberg-kopiera.jpg

Toomas Lilienberg


Baltiska-samarbetsgruppen.jpg

Manifestation på Norrmalmstorg med anledning av de baltiska ländernas 25 år av självständighet

Lördagen den 27 augusti samling på Norrmalmstorg klockan 18.00

Samma dag Kl. 12-16

Dagödagen på Estniska huset, Wallingatan 32-34.


SOV-Estlands Seglarläger för ungdomar sommaren 2016


Runbjarn.jpg

Följ seglarlägret på SOVE:s facebooksida >>>


Information ang. bokning av resor med TallinkSilja till Estland!

Till alla medlemmar i SOV och hembygdsföreningarna!

När ni bokar resor med TallinkSilja till Estland i sommar och vill utnyttja medlemsrabatten. Gå till rutan "Företagskund" klicka på den och skriv in den kod ni har fått från er förening i rutan under och rabatten räknas av från priset. OBS att rabatten gäller endast på ordinarie priser och man skall inte ha loggat in som Club One medlem, eftersom man inte får dubbla rabatter. I bland är Club One ett bättre prisalternativ så kolla det först.

Är du medlem i Estlandssvenskarnas kulturförening SOV kan du maila till info@estlandssvenskarna.org för att få koden, övriga hänvisas till respektive hembygdsförening.

rabattanvisning2.jpg


Åter byte av färjebolag mellan Ormsö och Rohuküla

Från och med 1 juni startar Kihnu Veeteed att trafikera linjen mellan Ormsö och Rohuküla.

Förköp av biljetter kommer att starta inom kort och kan göras från deras hemsida www.veeteed.com.

Vid problem kontakta:

AS Kihnu Veeteed

tel. +372 443 1069

mob. tel. +372 5272974

e-post: veeteed@veeteed.com


Nu har vi åter boken om Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön i lager.

Estlandssvenskarnas-flyktbok-2.jpg

Boken innehåller 111 unika berättelser från 119 båtlags flykt över Östersjön, nedtecknade en kort tid efter ankomsten till Sverige samt berättelser från överflyttningarna med S/S Odin, M/S Virgo och M/S Juhan. Dessa berättelser, inlämnade med löfte om hemlighållande och sekretess, ges nu ut av Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner till minne av flykten från hembygden för 70 år sedan.

Bokens huvudkapitel är skrivet av Viktor Aman. I det skildrar han sinnestämningen hos befolkningen i Estlands svenskbygd och sammanfattar mycket av dåtidens tankar i frågan – stanna kvar eller rymma till Sverige?

Boken innehåller även den namnförteckning som upprättades vid ankomsten till Sverige, innehållande cirka 7000 estlandssvenskars namn med födelsedata, ort och ankomstdag till Sverige.

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön. Flyktberättelser och namnförteckning 1940-1945.

Beställ din bok här >>>

Fr.o.m. 1 april 2016 skickas bokbeställningarna på onsdagar


Ny ordförande vald

Lars-Roennberg-Ormsoe.jpgVid SOVs årsmöte igår (5/3-2016) Valdes Lars Rönnberg till ny ordförande för Estlandssvenskarnas kulturförening  SOV. Lars, som har rötter i byn Rälby på Ormsö, var under åren 2006 till 2014 SOVs ordförande. Vi är glada att ha Lars tillbaka och hälsar Lars välkommen att åter leda Estlandssvenskarnas kulturförening SOV. 

Övriga val vid årsmötesförhandlingarna som följer. Omval av John-Evert Hamberg, Margareta Hammerman, Majlis Lindroos och Eva Odenskiöld på två år. Suppleanterna Leif Strömfelt och Nils Sjölund omvaldes på ett år.

Till ny revisor valdes Gunilla Törnblom och ny revisorssuppleant valdes Göte Brunberg. Anna-Greta Ter Borch kvarstår som ordinarie revisor.

Valberedningen med Susanne Strömfelt sammankallande, Annika Nylander och Kristian Gambo omvaldes.

Margit-Rosen-Norlin-avtackas.jpg

Samtidigt avtackades avgående ordföranden Margit Rosen Norlin för sina insatser under två år som Estlandssvenskarnas kulturförening SOVs första kvinnliga ordförande.

Före årsmötesförhandlingarna berättade Jörgen Hedman om sin kommande bok: "Rågervik/Paldiski: från svensk medeltidshamn till sovjetisk flottbas" vilken planeras komma ut lagom till jul.

Jörgen Hedman berättar i boken om den allra första bosättningen av svenskar i området Rågervik, dit Stora och Lilla Rågö, Paldiski, Vippal och Korkis räknas. Boken som kommer att ha 5-600 sidor beskriver utförligt tiden från danska korstågstiden på 1200-talet, fram till avflyttningen 1940 och överflyttningen då så gott som hela området tömdes på estlandssvenskar och om Paldiski som sovjetisk flottbas med kärnkraftsbestyckade ubåtar.

Mer information om boken kommer under hösten.

Joergen-Hedman-Raagervik-3.jpgNy bok om Spithamn till försäljning

Spitham Küla mis meeles / Spithamn en by att minnas

Spithamnboken_1.jpgFörfattare Juta Holst

Denna tvåspråkiga bok presenterar den estlandssvenska byn Spithamn med fokus på etnografi och kulturhistoria. En by vars säregna lokala kultur och livsstil dog ut vid evakueringen av byborna till Sverige- Under sovjettiden dominerades byn av krigsmakten (kustbevakning och flygvärn), kolchosen krympte ihop och byn förtvinade.

Boken är inbunden, med 216 sidor med 133 illustrationer, varav 22 är fyrfärgstryck, tvåspråkig på estniska och svenska

Boken kan beställas från SOV till ett pris av 250:- plus porto 89:-

Beställ här >>>


På Strövtåg i Aiboland

Estlandssvensk kultur är vad den nya reportageboken På strövtåg i Aiboland handlar om. Förra veckan var dess författare Mikael Sjövall och Estlandssvenskarnas kulturförvaltnings ordförande och Aibolands museiedirektör Ülo Kalm i Mariehamn för att marknadsföra den. Cecilia Ekströmer träffade dom på ett något bullrigt Park hotell, för att allra först fråga Mikael Sjövall hur själva idén till boken föddes.

Lyssna på intervjun i Ålands radio >>>

På strövtåg i Aiboland

Aiboland_kansi-2.jpgSkribenten Mikael Sjövall och fotografen Patrik Rastenberger har de senaste två åren dokumenterat den estlandssvenska kulturen genom att intervjua och fotografera estlandssvenskar i förskingringen. Resultatet är en reportagebok som gestaltar det som återstår av den svenska kulturen och det svenska språket i Estland. Den estniska verkligheten kompletteras med avstickare till Gammalsvenskby i Ukraina samt Stockholm och Gräsö i Sverige. Boken är en värdefull dokumentation av den estlandssvenska kulturens olika skepnader och Sjövall sätter fingret på den ömma punkten: "utrotningshotade kulturer och språk behöver institutioner såsom skolor och daghem för att överleva, annars förskjuts språket från den offentliga sfären till den privata. Och om svenskan blir en privat fråga i stället för en kollektiv angelägenhet i Estland så kommer den estlandssvenska kulturen att sakta men säkert att försvinna."

Boken kan beställas här >>>

På strövtåg i Aiboland

En reportagebok om svenskbygderna i Estland

Text: Mikael Sjövall

Foto: Patrik Rastenberger

Utgivare: SOV

212 sidor, fyrfärgstryck, boken innehåller över 70 fotografier

Medlem i SOV 200 SEK + porto. Övriga 250 SEK + porto
   

Kalendariet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i svenskbygden och bland estlandssvenskarna i

Sverige och Estland genom att då och då titta in på SOVs kalendarium >>>

 


© MH 2009 | Roslagsgatan 57 ½ tr. ned, 113 54 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org