banner_6.jpg
   

Kustbo-loggan.jpg

    

Svenska Odlingens Vänner

Välkommen att bli medlem >>>


SOV-Estland-logo.jpg

Följ SOV Estland på

find-us-on-facebook.jpg


Tallink.png

Medlemsförmåner

Rabatt med TallinkSilja

och DFDS >>>


Ormsoekyrka.jpg

Hemsidan om Ormsö kyrka är flyttad till SOVs hemsida under SOV/Historik/Svenskbygdens kyrkor/ Ormsö kyrka

>>>


omslaget_poehlboken.jpg

Hans Pöhl -
Estlandssvenskarnas hövding

Beställ din bok här >>>


Spetsklader_nargobok.jpg

Lotsar, spetskläder och

sjöminnen - många sidor av

Nargö

Beställ din bok >>>


bok-Mothanders-baroner.jpg

Baroner, bönder och

bolsjeviker i Estland

Beställ din bok här >>>


jubileumsskrift.jpgJubileumsskrift

över SOVs 100-åriga verksamhet

i Estland och Sverige 1909 -2009.

Beställ ditt häfte här >>>


Vill du prenumerera på SOVs nyhetsbrev?

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: webmaster@estlandssvenskarna.org


SOVs Bildarkiv nu sökbart på nätet

Genväg till SOVs bildarkiv >>>


Gamla nummer (1918-1941) av Kustbon är nu digitaliserade 

De kan nås läsas på Estlands Nationalbiblioteks digitala arkiv som finns här >>>

Köp en DVD med samtliga nummer av Kustbon 1918 - 1940 då den förbjöds och ersattes med propagandatidningen "Sovjet- Estland" som gavs ut av Sovjetregimen 1940-41. Den kan beställas från SOVs kansli. Pris 100:- + porto

info@estlandssvenskarna.org


Systrarna Österbloms fotoalbum

Del 1. Systrarna Österbloms album med foton från  Ormsö på 1930 talet.

Finns här >>>

Del 2. Den första tiden efter ankomsten till Sverige och träffarna i Spånga.
Finns  här >>>


Kustbon_2_2014.jpg

Kustbon nr 2  2014

Ledaren och innehållsförteckningen finns här >>>


Gamla notiser i Nyhetsarkivet finns här >>>

Estlandssvenskarnas kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner bildades 1909 som en kulturförening för den svenska minoriteten i Estland. Den hade en omfattande verksamhet under Estlands självständighetstid (1920 - 1940), startade svenska folkskolor, grundade en folkhögskola och ett gymnasium samt ordnade kulturella aktiviteter. Föreningen förbjöds av den sovjetiska regimen 1940. Huvuddelen av den estlandssvenska befolkningen flydde eller flyttade över till Sverige 1943-44, där föreningen nybildades 1944. Här fortsätter den alltjämt sin verksamhet och har idag ca 1200 medlemmar.

Flykten-av-Schmid-till-hemsidant-2.jpg

Flykten. Oljemålning av Erik Schmidt (1925-2014)

Välkomna till estlandssvenskarnas traditionella Hembygdsdag

Minnesåret 1944-2014 70 år efter flykten

Lördagen den 30 augusti, klockan 13.00 -16.00.

Barockhallen, Historiska museet, Narvavägen, Stockholm

Progam

Jonathan Lindström: "Svensks bosättningar på Estlands kuster och öar."

Sofia Joons: Folkliga koraler på talharpa.

Dikter och sånger av Etsve Mats framförs av Inga Ekman, majlis Lindroos,
Hjalmar Stenberg och Raul Targamaa.

Rågöbornas danslag

Presentation av boken "Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön.
Flyktberättelser och namnförteckning över anlända 1940-1045."

Utdelande av SOV:s och Hans och Lydia Pöhls minnesfonds
kulturstipendium 2014.

Kopia av Aibotapeten och information om densamma.

Avslutning med Modersmålets sång.

Dörrarna öppnas klockan 12.00, programmet börjar klockan 13.00.

Paus för enklare förtäring. Inträde och förtäring är gratis.

Kom gärna i folkdräkt.

Välkomna!


SOV-Triina-med-flyktingar.jpg

Estlandssvenskarnas flykt under andra världskriget – berättarcafé och boksläpp, Roslagstull

Inga andra svenskar påverkades lika mycket av andra världskriget som estlandssvenskarna. Först ockuperades Estland av Sovjetunionen 1940 och på det följde deportationer till Sibirien och tvångsmobilisering till Röda armén. 1941 avlöstes den ryska ockupationen av den nazityska och när Röda armén närmade sig Estland igen flydde de flesta svenskarna över Östersjön. En 700-årig svensk kultur försvann.

I år uppmärksammas minnesåret 1944 av Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner. En ny bok presenteras för första gången:

 

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön. Flyktberättelser och namnförteckning över anlända 1940-1945.

Det finns fortfarande personer, som minns hur de flydde över Östersjön. Tre av dem medverkar och berättar om sina minnen från flykten från Estland över Östersjön.

Programpunkter Kulturarvsdagen söndagen den14 september 2014:

Start: 13.00 Redaktören Margareta Hammerman presenterar SOV:s nya bok:

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön.  

Flyktberättelser och namnförteckning över anlända 1940-1945

Tre flyktingar berättar minnen från flykten:

Bertil Björk, född på Runö.

Lars Algot Lindström, född på Ormsö.

Margit Rosen Norlin, född på Nargö.

Kaffe och baltisk lingonkaka.

Slut: 15.00.

Ort: 

Roslagstull, Stockholm

Vägbeskrivning: 

Roslagsgatan 57 inne på gården, Stockholm.

Vägbeskrivning: Buss 53 till ändhållplatsen Roslagstull. Gå mot Johannes skola och gå in på gården före skolan.

Kontaktperson
Namn: Mattias Reinholdson
Telefonnummer: 08-765 14 04 / 070-374 14 04
E-post: mattias@estlandssvenskarna.org
Arrangör: Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner


SOV:s kansli öppnar onsdagen den 13 augusti efter sommaruppehållet.

Arkivgruppen är på plats igen den 13 augusti och därefter varje onsdag mellan klockan 10-14.

Det går bra att ringa och lämna ett meddelande på kansliets telefonsvarare, 08-612 75 99 vilken lyssnas av lite då och då så hör vi av oss. Det går också bra att maila till info@estlandssvenskarna.org


Tallinksiljalogga-2.jpg

TallinkSilja erbjuder rabatterade kryssningsresor till våra medlemmar i sommar. Ta med vänner och bekanta på ett besök i Tallinn eller varför inte Riga eller Helsingfors.

Priset är från 200:- under juni och augusti för hela hytten, men under juli det minst det dubbla dvs. från 400:-

Kontakta din förening för att få koden eller maila till info@estlandssvenskarna.org

Ha en fin sommar!


Fotoutställningen om flykten och uppbrottet från hembygden på Ormsö öppnad

Fotoutställningen "Uppbrott från hembygden 1943-1944 / Lahkumine kodukohast 1943-1944"

öppnades den 31 maj i Stallet, Ormsö hembygdsgård. Närmare hundratalet kom till vernissagen, bl a Sveriges ambassadör Anders Ljunggren och hans fru Barbro Allardt Ljunggren vars besök var det första på Ormsö.

Ett trettiotal fotografier illustrerade inte bara uppbrottet och fykten utan även 
deporteringarna och mobiliseringarna. 

Besökarna var mycket nöjda med den välgjorda och informativa fotoutställningen och många av besökarna blev  berörda då detta var något de själva hade varit med om.

Utställningen pågår hela sommaren. 

Ladda ner hela affischen här Läs mer»

AL_Vernissage.jpg

lena-Weesar_welcome.jpg

Utställningens primus motor Lena Weesar hälsar
välkommen till vernissagen

vernissage_publik_2.jpg

Utställningsbesökare

Vernissage_publik_Birger.jpgBirger Appelblom, Axel och Britt-Inger Friberg

Vernissage_publik_1.jpgTage Hammerman och Henrik Nyman

 


SOV kommer ut med en ny bok om flykten och överflyttningen till Sverge 1943-1944

Vid en researchresa till Hangö, där flertalet av småbåtarna landade på väg till Sverige, för att efterforska om det fanns några dokument och källor som kunde vara av intresse att ta med i boken om flykten, blev intresset så stort, att en artikel om besöket skrevs i Västra Nylands Tidning. Tyvärr fanns det  inte mycket att hämta i Hangö som var utrymdes av Sovjetunionen 1939 och förblev utrymd när tyskarna tog över fram till krigsslutet1945. Under de här åren var Hangö ett enda stort militärt område militärt område.

Boken med titeln "Estlandssvenskarnas flykt och överflyttning till Sverige Andra Världskriget.
Flyktberättelser och förteckning över anlända 1943-1945"

Ladda ner artikeln i Västra Nylands tidning sid 1 här >>>

Ladda ner sid 2 här >>>

Konstnären Erik Schmidt har avlidit

Flykten-av-Schmid-till-hemsidant.jpgKonstnären Erik Schmidt, 88 år gammal, har avlidit på Mallorca. Hans mest kända verk bland Estlandssvenskarna är den stora målningen "Flykten" som sägs beskriva hans egen flykt som ung man, 1944 från Nargö. Originalverket hänger i SOVs lokal på Roslagsgatan 57.

Citat ur boken "Lotsar, spetskläder och sjöminor-många sidor av Nargö": "På Nargö växte det förutom företrädare för praktiska yrken också upp konstmänniskor, exempelvis målaren Erik Scmidt och skådespelaren Lennart Jürgenson. Erik Schmidt har inte bara sysslat med måleri utan också gett ut ett flertal böcker och aktivt forskat i Nargös historia. Under den tyska ockupationen under II Världskriget fick Erik tillfälligt ännu vara skollärare på Nargö. Erik härstammade från en begåvad släkt, för hans farbror var den berömde optikern Bernhard Schmidt."


Minnesåret 2014

SOV har utsett 2014 till "Minnesåret 70 år i Sverige och sedan flykten från Estland". I år  - 2014 -är det 70 år sedan estlandssvenskarna lämnade sina hem för att undgå deportering eller mobilisering. Man ville inte tjäna varken den ryska eller tyska krigsmaskinen och när krigslyckan för tyskarna såg 

ut att vända och risken fanns att Estland skulle på nytt ockuperas av Sovjet försökte man till varje pris att fly eller på legal väg komma till Sverige. De legala resorna skedde med Seagull i maj 1943, Odin november -december 1943, Juhan i juni-juli 1944 och den sista evackueringsresan med Triina den 20 september 1944, då var redan  den sovjetiska armén på väg in i Tallinn.

Minnesåret kommer att fyllas med aktiviteter som relaterar till flykten, deporteringarna och mobiliseringarna samt  starten av ett nytt liv i Sverige 1943-44.

Aktiviteter planeras i både Sverige och Estland, bl.a. Estlandssvenskarnas traditionella hembygdsdag den 30 augusti och i Hapsal  och Tallinn den 20-21 september bl a till minne av den sista gudstjänsten i S:t Mikaelskyrkan och Triinas avfärd. Artiklar i Kustbon och utställningar och bokutgivning.

Håll er informerade genom hemsidans kalendarium >>>


Ny SOV ordförande valdes på årsmötet

Lördagen den 1 mars höll SOV årsmöte i Bygdegården Anna Whitlock. Många hade kommit för att lyssna till Carl Göran Andræ hålla ettt föredag om flykten till Sverige från Estland 1943-44. Han berättade om vem Carl Mothander var och hans insatser vid evakueringen med fartyget Odin under senhösten 1943 och vidare om Lienhard och Pöhlarnas kontakter med tyskarna. För de som ännu inte har läst hans bok, finns den att låna från SOVs bilbliotek.  Boken heter "Sverige och den stora flykten och från Estland 1943-44.

Efter lunch och kaffepaus tog årsmötesförhandlinarna vid.

Lars Rönnberg avtackades och till ny ordförande valdes Margit Rosen Norlin, född på Nargö. Se styrelsens medlemmar här >>>


Lars-avtackning.jpg

Mötesordförande Christer Widgren avtackar avgående 
ordförande Lars Rönnberg

Margit-Rosen-Norlin.jpg

SOVs nyvalda ordförande Margit Rosen Norlin

CG_Andrea.jpg

Professor Carl Göran Andræ

Sverige_och_flykten.jpg

Förnyade avtal med Tallink och DFDS för resor mellan Sverige och Estland

Läs mer om saken här >>>


DVD-ES-publikationer.jpg

Ny DVD till försäljning!

SOV:s arkivgrupp har nu samlat alla Kustbons årgångar från 1918 till år 2000. DVD:n innehåller de publikationer som ockupationsmakterna, efter ha förbjudit Kustbons utgivning, gav ut istället under åren 1940-1944.

DVD:n innehåller:

* Kustbon 1918-1940

(Utgivningsort Reval)

* Sovjet-Estland

Utgiven av Estniska kommunistpartiet i Läänemaa

* Liten Almanack 1941

Utgiven av Estniska kommunistpartiet

* Årsbok och Kalender 1943.

Utgiven av Det estlandssvenska Odalvärnet. (Nazitysk organisation bildad av Lienhard. Endast ett nr utkom.)

* Kustbon 1944-2000

(Utgivningsort Stockholm).

Här ingår också specialnumret om Birkas folkhögskola nr 1 1971.

Den kostar 200:- för medlemmar i SOV och 250:- för icke medlemmar.

Kan beställas från arkivgruppen@estlandssvenskarna.org eller vid besök på SOV i samband med möten eller träffar eller när arkivgruppen har öppet onsdagar 10-14.


Kyrkoföremålen i Rosleps kapell stals natten till den 23 juli

Söndagen den 7 juli återlämnades till Nuckö församling de kyrkoföremål som sedan flykten 1944 hade förvarats i Historiska museet. Föremålen skulle förvaras ytterst säkert, garanterade Nuckö kommundirektör Annika Kapp vid ceremonin i Rosleps kapell, dock vid tillfället endast i ett vitrinskåp. Dessförinnan hade estnisk TV haft ett program om föremålen och återlämingen. Det varade dock ej mer än knappt två veckor, den 23 juli,  så var det inbrott i kapellet och samtliga föremål utom tre blev stulna. Kvar i kapellet fanns fotot av Gustav VI Adolf, Auguste von Taubes broderi av Kristus och ett krucifix.

Nu har Rickul/Nuckö Hembygdsförening, Nuckö Komun, Aibolands museum, Nuckö församling utfäst en belöning på 3000 Euro för tips som gör att föremålen kan hittas.

Roslep-nr-7_2.jpgRoslep-nr-12_13.jpgroslep-nr-3.jpgRoslep-nr-5.jpgRoslep-nr-6.jpg

Roslep-nr-9.jpgRoslep-nr-10_11.jpgRoslep-nr-8.jpgRoslep-nr17.jpgRoslep-nr-15_16.jpg

Föremålen ovan är stulna.

Roslep-nr-22.jpgRoslep-nr-2.jpg

Dessa två finns kvar och ett krucifixfind-us-on-facebook.jpgGå med i SOV E på facebook och den Estlandssvenska facebookgruppen och få den allra senaste och hetaste informationen om vad som händer och när det händer!

Klicka på bilden!

   


Kalendariet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i svenskbygden och bland estlandssvenskarna i

Sverige och Estland genom att då och då titta in på SOVs kalendarium >>>

 


© MH 2009 | Roslagsgatan 57 ½ tr. ned, 113 54 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org