banner_6.jpg
   

Kustbo-loggan.jpg

    

Svenska Odlingens Vänner

Välkommen att bli medlem >>>


SOV-Estland-logo.jpg

Följ SOV Estland på

find-us-on-facebook.jpg


Tallink.png

Medlemsförmåner

Rabatt med TallinkSilja

och DFDS >>>


Ormsoekyrka.jpg

Hemsidan om Ormsö kyrka är flyttad till SOVs hemsida under SOV/Historik/Svenskbygdens kyrkor/ Ormsö kyrka

>>>


omslaget_poehlboken.jpg

Hans Pöhl -
Estlandssvenskarnas hövding

Beställ din bok här >>>


Spetsklader_nargobok.jpg

Lotsar, spetskläder och

sjöminnen - många sidor av

Nargö

Beställ din bok >>>


bok-Mothanders-baroner.jpg

Baroner, bönder och

bolsjeviker i Estland

Beställ din bok här >>>


jubileumsskrift.jpgJubileumsskrift

över SOVs 100-åriga verksamhet

i Estland och Sverige 1909 -2009.

Beställ ditt häfte här >>>


Vill du prenumerera på SOVs nyhetsbrev?

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: webmaster@estlandssvenskarna.org


SOVs Bildarkiv nu sökbart på nätet

Genväg till SOVs bildarkiv >>>


Gamla nummer (1918-1941) av Kustbon är nu digitaliserade 

De kan nås läsas på Estlands Nationalbiblioteks digitala arkiv som finns här >>>

Köp en DVD med samtliga nummer av Kustbon 1918 - 1940 då den förbjöds och ersattes med propagandatidningen "Sovjet- Estland" som gavs ut av Sovjetregimen 1940-41. Den kan beställas från SOVs kansli. Pris 100:- + porto

info@estlandssvenskarna.org


Systrarna Österbloms fotoalbum

Del 1. Systrarna Österbloms album med foton från  Ormsö på 1930 talet.

Finns här >>>

Del 2. Den första tiden efter ankomsten till Sverige och träffarna i Spånga.
Finns  här >>>


Gamla notiser i Nyhetsarkivet finns här >>>

Estlandssvenskarnas kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner bildades 1909 som en kulturförening för den svenska minoriteten i Estland. Den hade en omfattande verksamhet under Estlands självständighetstid (1920 - 1940), startade svenska folkskolor, grundade en folk- högskola och ett gymnasium samt ordnade kulturella aktiviteter. Föreningen förbjöds av den sovjetiska regimen 1940. Huvuddelen av den estlandssvenska befolkningen flydde eller flyttade över till Sverige 1943-44, och föreningen nybildades här 1944. Här fortsätter den alltjämt sin verksamhet och har idag ca 1200 medlemmar.


Förnyade avtal med Tallink och DFDS för resor mellan Sverige och Estland

Läs mer om saken här >>>


Minnesåret 2014

SOV har utsett 2014 till "Minnesåret 70 år i Sverige och sedan flykten från Estland". I år  - 2014 -är det 70 år sedan estlandssvenskarna lämnade sina hem för att undgå deportering eller mobilisering. Man ville inte tjäna varken den ryska eller tyska krigsmaskinen och när krigslyckan för tyskarna såg 

ut att vända och risken fanns att Estland skulle på nytt ockuperas av Sovjet försökte man till varje pris att fly eller på legal väg komma till Sverige. De legala resorna skedde med Seagull i maj 1943, Odin november -december 1943, Juhan i juni-juli 1944 och den sista evackueringsresan med Triina den 20 september 1944, då var redan  den sovjetiska armén på väg in i Tallinn.

Minnesåret kommer att fyllas med aktiviteter som relaterar till flykten, deporteringarna och mobiliseringarna samt  starten av ett nytt liv i Sverige 1943-44.

Aktiviteter planeras i både Sverige och Estland, bl.a. Estlandssvenskarnas traditionella hembygdsdag den 30 augusti och i Hapsal  och Tallinn den 20-21 september bl a till minne av den sista gudstjänsten i S:t Mikaelskyrkan och Triinas avfärd. Artiklar i Kustbon och utställningar och bokutgivning.

Håll er informerade genom hemsidans kalendarium >>>


Ny ordförande valdes på SOVs årsmöte

Lördagen den 1 mars höll SOV årsmöte i Bygdegården Anna Whitlock. Många hade kommit för att lyssna till Carl Göran Andræ hålla ettt föredag om flykten till Sverige från Estland 1943-44. Han berättade om vem Carl Mothander var och hans insatser vid evakueringen med fartyget Odin under senhösten 1943 och vidare om Lienhard och Pöhlarnas kontakter med tyskarna. För de3 som ännu inte har läst hans bok finns den att låna från SOVs bilbliotek.  Boken heter "Sverige och den stora flykten och från Estland 1943-44.

Efter lunch och kaffepaus tog årsmötesförhandlinarna vid.

Lars Rönnberg avtackades och till ny ordförande valdes Margit Rosen Norlin, född på Nargö. Se styrelsens medlemmar här >>>

Lars-avtackning.jpg

Mötesordförande Christer Widgren avtackar avgående
ordförande Lars Rönnberg

Margit-Rosen-Norlin.jpg

SOVs nyvalda ordförande Margit Rosen Norlin

CG_Andrea.jpg

Professor Carl Göran Andræ

Sverige_och_flykten.jpg

DVD-ES-publikationer.jpg

Ny DVD till försäljning!

SOV:s arkivgrupp har nu samlat alla Kustbons årgångar från 1918 till år 2000. DVD:n innehåller de publikationer som ockupationsmakterna, efter ha förbjudit Kustbons utgivning, gav ut istället under åren 1940-1944.

DVD:n innehåller:

* Kustbon 1918-1940

(Utgivningsort Reval)

* Sovjet-Estland

Utgiven av Estniska kommunistpartiet i Läänemaa

* Liten Almanack 1941

Utgiven av Estniska kommunistpartiet

* Årsbok och Kalender 1943.

Utgiven av Det estlandssvenska Odalvärnet. (Nazitysk organisation bildad av Lienhard. Endast ett nr utkom.)

* Kustbon 1944-2000

(Utgivningsort Stockholm).

Här ingår också specialnumret om Birkas folkhögskola nr 1 1971.

Den kostar 200:- för medlemmar i SOV och 250:- för icke medlemmar.

Kan beställas från arkivgruppen@estlandssvenskarna.org eller vid besök på SOV i samband med möten eller träffar eller när arkivgruppen har öppet onsdagar 10-14.
Kyrkoföremålen i Rosleps kapell stals natten till den 23 juli

Söndagen den 7 juli återlämnades till Nuckö församling de kyrkoföremål som sedan flykten 1944 hade förvarats i Historiska museet. Föremålen skulle förvaras ytterst säkert, garanterade Nuckö kommundirektör Annika Kapp vid ceremonin i Rosleps kapell, dock vid tillfället endast i ett vitrinskåp. Dessförinnan hade estnisk TV haft ett program om föremålen och återlämingen. Det varade dock ej mer än knappt två veckor, den 23 juli,  så var det inbrott i kapellet och samtliga föremål utom tre blev stulna. Kvar i kapellet fanns fotot av Gustav VI Adolf, Auguste von Taubes broderi av Kristus och ett krucifix.

Nu har Rickul/Nuckö Hembygdsförening, Nuckö Komun, Aibolands museum, Nuckö församling utfäst en belöning på 3000 Euro för tips som gör att föremålen kan hittas.

Roslep-nr-7_2.jpgRoslep-nr-12_13.jpgroslep-nr-3.jpgRoslep-nr-5.jpgRoslep-nr-6.jpg

Roslep-nr-9.jpgRoslep-nr-10_11.jpgRoslep-nr-8.jpgRoslep-nr17.jpgRoslep-nr-15_16.jpg

Föremålen ovan är stulna.

Roslep-nr-22.jpgRoslep-nr-2.jpg

Dessa två finns kvar och ett krucifixfind-us-on-facebook.jpgGå med i SOV E på facebook och den Estlandssvenska facebookgruppen och få den allra senaste och hetaste informationen om vad som händer och när det händer!

Klicka på bilden!

   


Kalendariet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i svenskbygden och bland estlandssvenskarna i

Sverige och Estland genom att då och då titta in på SOVs kalendarium >>>

 


© MH 2009 | Roslagsgatan 57 ½ tr. ned, 113 54 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org