banner_6.jpg
 
 
Kustbo-loggan.jpg

    

Estlandssvenskarnas kulturförening
Svenska Odlingens Vänner

Roslagsgatan 57 ½ trappa ned runt hörnet

113 54 Stockholm

Tel: +46 8 612 75 99

E-post: info@estlandssvenskarna.org

Välkommen att bli medlem >>>


SOV Estland

SOV-Estland-logo.jpg

Följ SOV Estland på

find-us-on-facebook.jpg


Kustbon_3_2014.jpg

Kustbon nr 2  2015

Ledaren och innehållsförteckningen finns här >>>

Estlandssvenskarnas-flyktbok-2.jpg

Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön. Flyktberättelser och namnförteckning 1940-1945.

Beställ din bok här >>>


omslaget_poehlboken.jpg

Hans Pöhl -
Estlandssvenskarnas hövding

Beställ din bok här >>>


Spetsklader_nargobok.jpg

Lotsar, spetskläder och

sjöminnen - många sidor av

Nargö

Beställ din bok >>>


bok-Mothanders-baroner.jpg

Baroner, bönder och

bolsjeviker i Estland

Beställ din bok här >>>


jubileumsskrift.jpgJubileumsskrift

över SOVs 100-åriga verksamhet

i Estland och Sverige 1909 -2009.

Beställ ditt häfte här >>>


Vill du prenumerera på SOVs nyhetsbrev?

Anmäl dig genom att skicka ett mail till: info@estlandssvenskarna.org


SOVs Bildarkiv nu sökbart på nätet

Genväg till SOVs bildarkiv >>>


Gamla nummer (1918-1941) av Kustbon är nu digitaliserade 

De kan nås läsas på Estlands Nationalbiblioteks digitala arkiv som finns här >>>

Köp en DVD med samtliga nummer av Kustbon 1918 - 1940 då den förbjöds och ersattes med propagandatidningen "Sovjet- Estland" som gavs ut av Sovjetregimen 1940-41. Den kan beställas från SOVs kansli. Pris 200:- + porto

Ej medlem 250:- + porto

info@estlandssvenskarna.org


Systrarna Österbloms fotoalbum

Del 1. Systrarna Österbloms album med foton från  Ormsö på 1930 talet.

Finns här >>>

Del 2. Den första tiden efter ankomsten till Sverige och träffarna i Spånga.
Finns  här >>>


Tallink.png

Medlemsförmåner

Rabatt med TallinkSilja

och DFDS >>>


Ormsoekyrka.jpg

Hemsidan om Ormsö kyrka är flyttad till SOVs hemsida under SOV/Historik/Svenskbygdens kyrkor/ Ormsö kyrka

>>>


Gamla notiser i Nyhetsarkivet finns här >>>

Estlandssvenskarnas kulturförening Svenska Odlingens Vänner bildades 1909 som en kulturförening för den svenska minoriteten i Estland. Den hade en omfattande verksamhet under Estlands självständighetstid (1920 - 1940), startade svenska folkskolor, grundade en folkhögskola och ett gymnasium samt ordnade kulturella aktiviteter. Föreningen förbjöds av den sovjetiska regimen 1940. Huvuddelen av den estlandssvenska befolkningen flydde eller flyttade över till Sverige 1943-44, där föreningen nybildades 1944. Här fortsätter den alltjämt sin verksamhet och har idag ca 1200 medlemmar.


Hembygdsdagen firas i år på Nordiska museet

Lis-Callenmark-och-Gun-Pella.jpg

SOV:s traditionella hembygdsdag hålls i höst på Nordiska museet söndagen den 27 september kl 11-15 (Kaffe från kl 10.45).

Temat i år är de estlandssvenska folkdräkterna. Det blir föredrag om deras historia och besökarna får tillfälle att se kläder på nära håll och ställa frågor.

Kom gärna i folkdräkt!

På fotot:

Lis Callenmark i rickuldräkt och Gun Pella i en dräkt från Korkis.


_32_picture-336_fixad.jpgArkivgruppen

Arkivgruppen håller sommarstängt på SOVs kansli mellan den 18 juni -11 augusti. Sista dag för öppethållande är den 17 juni och öppnar igen den 12 augusti.

Kontakt under sommaren kan ske på mailen info@estlandssvenskarna.org


Ny bok presenteras:

På strövtåg i Aiboland

Aiboland_kansi.jpgSkribenten Mikael Sjövall och fotografen Patrik Rastenberger har de senaste två åren dokumenterat den estlandssvenska kulturen genom att intervjua och fotografera estlandssvenskar i förskingringen. Resultatet är en reportagebok som gestaltar det som återstår av den svenska kulturen och det svenska språket i Estland. Den estniska verkligheten kompletteras med avstickare till Gammalsvenskby i Ukraina samt Stockholm och Gräsö i Sverige. Boken är en värdefull dokumentation av den estlandssvenska kulturens olika skepnader och Sjövall sätter fingret på den ömma punkten: "utrotningshotade kulturer och språk behöver institutioner såsom skolor och daghem för att överleva, annars förskjuts språket från den offentliga sfären till den privata. Och om svenskan blir en privat fråga i stället för en kollektiv angelägenhet i Estland så kommer den estlandssvenska kulturen att sakta men säkert att försvinna."

Boken kan beställas här >>>

På strövtåg i Aiboland

En reportagebok om svenskbygderna i Estland

Text: Mikael Sjövall

Foto: Patrik Rastenberger

Utgivare: SOV

212 sidor, fyrfärgstryck, boken innehåller över 70 fotografier

Medlem i SOV 200 SEK + porto. Övriga 250 SEK + porto


Östersundoms kör förgyllde pubkvällen

oestersundomkoeren_redigerad-1.jpg

I lördags ordnade SOV och Runöföringen en pubkväll med kvalificerad körsång och så fick vi hjälp med allsången. Östersundomkören kommer från Sibbo och är en blandad finlandssvensk kör med både unga och pigga äldre som har många olika sånger på repetoaren.  Kören började med "Sången väller fram". därefter fick vi  lyssna till en norsk visa, "Dansa mot vår" och sen "Morning has broken" med både svensk och engelsk text och som avslutning sjöng trion Somebodys sisters en finsk visa. Kören leds av den unga dirigenten, Daniela Forsén.

Därefter tog allsången vid med ett urval av svenska och finlandssvenska visor. Med hjälp av de sångarglada familjerna Ruben och Arvo Freiman kunde vi också sjunga några klassiska estniska visor vars text vi i all hast kunde hämta från internet. Kvällen avslutades med att vi gemensamt stod upp sjöng vår gemensamma "nationalsång" Modersmålets sång.  En trevlig pubkväll med mycket sång var så till ända och vi tackar för sången och hälsar Östersundom välkommen tillbaka.

Se foton från kvällen här >>>

Ett smakprov på sången finns här >>>


 

SOV:s årsmöte utan större nyheter

Ivar-Ruutli.JPGIvar Rüütlis föredrag var höjdpunkten på SOV:s årsmöte i Eesti Maja i Stockholm den 21 mars.

Carl Russwurm bodde i mitten av 1800-talet i staden Hapsal och var bland annat skolinspektör. För att sköta sitt jobb reste han runt i svenskbygderna och samlade intryck och upplysningar. 1855 publicerades hans bok Eibofolket. Den skrevs på tyska och den första översättningen någonsin till estniska är snart klar. Översättaren Ivar Rüütli besökte SOV:s årsmöte för att berätta om översättningsarbetet och om bokens innehåll.

Russwurm citeras ofta eftersom hans bok är den första utförliga beskrivningen av svenskbygderna och den skrevs innan de stora förändringarna under andra halvan av 1800-talet.

Efter föredraget och en lunch inleddes förhandlingarna.

Styrelsens handlingar lades ”till handlingarna”

 Ivar Rüütli.                                                           

efter några smärre frågor. Normalt brukar SOV budgetera för ett nollresultat, alltså att medlemsavgifterna med mera precis ska bekosta verksamheten och föreningen ska inte gå med vinst. Under 2014 blev det dock ett överskott på 64 000 kronor. Bakom vinsten ligger försäljningen av cirka 1 000 exemplar av ”flyktboken”. Pengarna räckte till både ett firande av minnesåret, som var budgeterat till 70 000 kronor, och en vinst.

SOV:s styrelse 2015

Margit Rosen Norlin (Nargö) omvaldes som föreningsordförande. Även Mattias Reinholdson (Nargö) omvaldes som styrelseledamot. Lena Weesar (Ormsö-Ösel) och Leif Strömfelt (Runö) bytte plats i styrelsen så att Lena nu är ordinarie ledamot och Leif fick hennes suppleantplats. Nils Sjölund (Rågöarna) omvaldes som suppleant.

Övriga i styrelsen valdes på årsmötet i fjol och sitter fram till nästa årsmöte. De är John-Evert Hamberg (Ormsö), Eva Odenskiöld (Runö), Majlis Lindroos (Rickul) och Margareta Hammerman (Ormsö).

Revisorerna Lars Rönnberg och Anna-Greta TerBorch liksom deras suppleant Gunilla Törnblom omvaldes. Valberedare till nästa årsmöte är Susanne Strömfelt (Runö, sammankallande), Annika Nylander (Hapsal) och Kristian Gambo (Ormsö).

Text och foto: Mson


SOVs kansli med arkiv och bibliotek är öppet onsdagar mellan 10.00-14.00

Telefon: 08-612 75 99

Öppet onsdagar 10.00-14.00 övriga dagar telefonsvarare

Adress: Roslagsgatan 57 ½ trappa ned runt hörnet

113 54 Stockholm

Mail: info@estlandssvenskarna.org

Välkomna!

Arkivgruppen


Estlandssvenska dialekter i språkforskningsprojekt

Estlandssvenskans språkstruktur

De som jobbar med projektet har två olika intresseområden: fonetik (ljud) och syntax (ordföljd). De lägger lika stor vikt vid dessa två inriktningar. I projektet ingår en forskare från Estland, Eva Liina Asu-Garcia (som talar både estländska och svenska). Det ingår också två svenska forskare i projektet: Maia Andreasson (Göteborg) och Susanne Schötz (Lund). Projektet leds av Henrik Rosenkvist, som är docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet.

Projektbeskrivning

"I Estlandssvenskans språkstruktur (ESST) studerar vi en svensk dialekt som man inte vet så mycket om: estlandssvenska. Redan för 800 år sedan flyttade svenskar till öarna utanför Estlands kust, och deras språk utvecklades med tiden till en säregen svensk dialekt. De flesta svenskarna där flyttade dock till Sverige i samband med andra världskriget.

Trots att man har studerat dialekter i mer än 150 år så vet vi inte så mycket om hur man uttalar ord och ljud i estlandssvenska, och framför allt så saknar vi kunskaper om hur man bygger upp fraser och satser i estlandssvenska. Det är olyckligt, dels eftersom estlandssvenskan tycks vara väldigt speciell, dels eftersom de som talar estlandssvenska är både få och ganska gamla.

I projektet intervjuar vi estlandssvenskar och sammanställer material från olika arkiv. Det finns inget särskilt arkiv för estlandssvenska, utan sådant material får man leta efter både i Sverige, Finland och Estland. Dessutom har estlandssvenskarnas egen förening, Den Svenska Odlingens Vänner, tillgång till inspelningar och annat. Ett av våra mål är att göra en katalog över alla dessa resurser, så att man i framtiden får det lättare att forska om estlandssvenskan."

Läs mer och följ projektet på projekthemsidan där de fortlöpande kommer att publicera forskningsresultat och en sammanställning över estlandssvenskt arkivmaterial. Här rapporterar de också om projektets verksamhet i en blogg.

Till projektets hemsida >>>

 


Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön uppmärksammades på Åland

Aalands-nya-tidning.jpgTisdagen den 9 december hölls en minneshögtid på Kökar i kyrkan och försmlingshemmet. Många estlandssvenskar och även ester  var tvungna att ta skydd på skären eller 

öarna i närheten av Kökar,   många blev också upplockade av den finska sjöpolisen när man man hade kommit för nära in i den åländska skärgården. Om detta berättas det om i några av flyktberättelserna i boken om "Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön". Minneshögtiden var anordnad av Janne Kütimaa och Sylvia Sundström. Detta uppmärksammades av de två tidningarna på Åland: Ålandstidningen, läs mer här >>> och >>> samt i Nya Åland, läs mera här >>> och här >>>

     

Estlandssvenskarnas-flyktbok-2.jpgBoken "Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön. Namnförteckning över anlända 1940-1945" finns åter till försäljning.

För beställning använd länken nedan.

Boken innehåller 111 unika berättelser från 119 båtlags flykt över Östersjön, nedtecknade en kort tid efter ankomsten till Sverige samt berättelser från överflyttningarna med S/S Odin och M/S Juhan. Dessa berättelser, inlämnade med löfte om hemlighållande och sekretess, ges nu ut av Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner till minne av flykten från hembygden för 70 år sedan.

Bokens huvudkapitel är skrivet av Viktor Aman. I det skildrar han sinnestämningen hos befolkningen i Estlands svenskbygd och sammanfattar mycket av dåtidens tankar i frågan – stanna kvar eller rymma till Sverige?

Boken innehåller även den namnförteckning som upprättades vid ankomsten till Sverige, innehållande cirka 7 000 namn med födelsedata och ankomstdag till Sverige.

Pris: Medlemspris 200:- Porto 89:-

Pris: icke medlem 300:- porto 89:-

Vill du bli medlem >>>

Använd beställningsformuläret här >>>


Fullsatt vid bokpresentationen av ESTLANDSSVENSKARNAS FLYKT ÖVER ÖSTERSJÖN

Margareta-presnterar.jpgBoken presenterades av redaktören för boken Margareta Hammerman som berättade om innehållet som till största delen består av de 110 berättelserna som ´lämnades in 1943-44 på begäran av Viktor Aman. Dessa var även underlaget för Viktor Amans uppsats vi Historiska institutionen iStockholm 1955 som nu finns med i boken.

Margareta lyfte särskilt fram kapitlet om hämtningarna som genomfördes när förhandlingarna med tyskarna had egått i stå och det såg ut som att en överenskommelse om överflyttning av samtliga svenskar inte skulle bli av. Några modiga män från Nuckö, Rickul och Ormsö företog dessa hämtningsresor under vårvintern 1944 och när nätterna blev för ljusa och man inte kunde gå iland i skydd av mörkret måste upphöra, hade 330 personer hämtats över. Sen kom förhandlingarna igång igen och Lienhard fick uppdraget att hyra in ett stort transportfartyg vilken vi känner till som "Juhan".

Efter kaffepausen berättade Margit Rosen Norlin om sin och några fler nargöbors flykt och Bertil Björk om sin resa till Sverige från Runö till Hapsal, Baltischport för att med komma med på Odins första resa. Dagen avslutades med att Lars- Algot LIndström berättade om de svåra förhållandena som var för unga män som riskerade att bli mobiliserade till tyskarna och om sin egen resa med en liten båt och den första måltiden på Tistronskär i Stockholms södra skärgård.

Foto: Tage Hammerman


Minnesmärket över 70 år sedan flykten från Balikum, invigt i Norrtälje

Norrtaelje-minnesmaerket-2.jpg

Det fina symboliska minnesmärket i Norrtälje Societetspark

Invigninstal av Norrtälje kommuns Kultur- och fritidsnämnds ordförande Bengt Ericsson (C)

Körsång med Rådmansö Skärgårdskör

Efter invigningen blev det musik och tal i Norrtälje kyrka bl a tal av Margit Rosen Norlin och sång av Sofia Joons.

Minnesmärket är utfört av konstnär Anders Jansson, Norrtälje.

Foto: Sofia Joons

Läs mer»

Norrtaelje-Minnesmaerket-naerbild-2.jpgMinnesmärket till minne över flykten till för 70 år sedan som invigdes i Norrtälje Societetsparken den 6 september 2014.

Foto: Sofia Joons


Museetoch-minnesmaerket.jpg

Invigningen av Minnesmärket vid Aibolandsmuseum i Hapsal

Minnesmärket över flykten från Estland består av ett antal stora stenar -  en från varje ort i svenskbygden.

Koeren_DoReMi.jpg  Laine-Randjaerv.jpg

Dagen började med alla gemensamt sjöng Estlands                Därefter höll Riksdagens talman Laine Randjärv ett fint nationalsång "Mu isa maa" tillsammans med barnkören          tal om de svåra förhållandena under ockupationerna

DoReMi från Hapsalsom tillsammans med blåsorkestern       och om alla de som tvingades fly från sin hembygd.

från Hapsal franförde flera sånger under ceremonin.

MinnesceremoninAmbassadoeren-talar3.jpg  minneceremonin-margit-och-maj.jpg

Sveriges ambassadör i Estland, Anders Ljunggren                    SOVs ordförande Margit Rosen Norlin t.h. framförde

tog i sitt tal upp hemlängtan och tackade republiken                  en hälsning från SOV i Sverige och överlämnade en

Estland och dess folk för att ha tagit emot alla de                       runsten  i glas. May Malmström Nargö, överlämnade

som har velat  återvända sin hembygd.                                        en flyrväst till museets båtverksamhet.

Anu Ragmaa, Aibolands museum, tolkade

ambassadörens tal till estniska. Lyssna på talet  här >>>

Minnesmaerkestexten.jpg publiken-minnescermonin-2.jpg

Baltikumdagen firades i Vårsta, Grödinge

Anti-Avsan.jpg

Invigningstalade gjorde Anti Avsan

Riksdagsledamot och kommunpolitiker
bördig från Estland

Foto: Margareta Hammerman

Bokfoersaeljning-2.jpg

Bokförsäljning av estlandssvenska böcker

Stort intresse för den nya boken om Estlands-

svenskarnas flykt över Östersjön.

Foto: Tage Hammerman

 

Danslaget-Virvel-1.jpg

Dansgruppen Virvel

Danslag från Estland, Lettland och Litauen visade upp typiska danser från sina hembygder. Danslaget Virvel representerade Estland. Körsång av den lettiska kören Talsi.

Foto: Margareta Hammerman

Estnisk-mat.jpg

Maträtter från respektive land serverades. 

Foto: Margareta Hammerman 


Många kom för att delta i Hembygdsdagen och 

Minnesåret 1944-2014 - 70 år efter flykten

Historiska museets Barockhall fylldes snabbt av estlandssvenskar både gamla och unga under lördagens hembygdsdag. Många glada återseenden då man träffade gamla bekanta som man inte sett på några år. Våra sammankomster blir allt viktigare för att hålla ihop och bevara intresset för den estlandssvenska hembygdens historia.

Det var ett stort intresse för den nyutkomna boken med flyktberättelserna, "Estlandssvenskarnas flykt över Östersjön" som passade på att släppas 

och presenteras den här dagen, men många hade säkert också kommit för att höra arkeologen och författarens Jonathan Lindström som berättade om sina nya teorier om när Estlands kuster befolkades av svenskar och varifrån de kom. Hans antaganden är att Ormsö befolkades först sedan Nuckö och Eyland och att folket med stor sannolikhet kom från Öland. Han kommer ut med en bok senare i höst där han presenterar sina teorier. 140830-Jonathan.jpg

2014-08-30-Bokslaepp.jpg

Till Estlandssvenskarnas kulturstipendiat 2014 utsågs Margareta Hammerman. Stipendiet överlämnades av SOVs tidigare ordföranden Lars Rönnberg. Stipendiet utdelas av  Svenska Odlingens Vänner och Hans och Lydia Pöhls Minnesfond med motiveringen: "för forskning om estlandssvenskarnas historia och för att sprida kunskap om estlandssvenskarna bland en större allmänhet".

Jorma Friberg berättade om Aibotapetens tillkomst och en 20 meter lång kopia var uppsatt i Barockhallen för alla att beskåda.

Sånger av Ätsve-Mats, bygdeskalden från Rickul, framfördes av Tiiu Tulvik, Janne Raba och Majlis Lindroos.

2014-08-30-Sofia.jpgSofia Joons sjöng visor från Gammalsvenskby och Piia och Peeter Paemurro framförde tre stycken på cello och piano bl a Svanen av C. Saint-Saens och Romans av Sibelius. 

Hälsningar framfördes av våra vänner från andra sidan Östersjön, av Solveig Sjöberg-Pietarinen, Åbo, Birgitta Vassara från Borgå Ülo Kalm från Hapsal och Partik Göransson från Tallinn.

2014-08-30-Fyra-haelsningar.jpg

Och vad vore en hembygdsdag utan en dansuppvisning av Rågöbornas danslag, vilka under ledninga av Nils Sjölund framför ett potpurri av danser: Endel Enggrön och Manfred Strickman spelade dragspel därtill.

2014-08-30-Danslag_tapeten.jpg

Hembygdsdagen avslutades traditionsenligt med en tyst minut och Modersmålets sång.

Foton: Monica Ahlström

SOV:s kansli är öppet onsdagar mellan 10-14

Arkivgruppen är på plats igen den 13 augusti och därefter varje onsdag mellan klockan 10-14.

Det går bra att ringa och lämna ett meddelande på kansliets telefonsvarare, 08-612 75 99 vilken lyssnas av lite då och då så hör vi av oss. Det går också bra att maila till info@estlandssvenskarna.org


DVD-ES-publikationer.jpg

Kustbon samlade på en och samma DVD finns till försäljning!

SOV:s arkivgrupp har nu samlat alla Kustbons årgångar från 1918 till år 2000. DVD:n innehåller de publikationer som ockupationsmakterna, efter ha förbjudit Kustbons utgivning, gav ut istället under åren 1940-1944.

DVD:n innehåller:

* Kustbon 1918-1940

(Utgivningsort Reval)

* Sovjet-Estland

Utgiven av Estniska kommunistpartiet i Läänemaa

* Liten Almanack 1941

Utgiven av Estniska kommunistpartiet

* Årsbok och Kalender 1943.

Utgiven av Det estlandssvenska Odalvärnet. (Nazitysk organisation bildad av Lienhard. Endast ett nr utkom.)

* Kustbon 1944-2000

(Utgivningsort Stockholm).

Här ingår också specialnumret om Birkas folkhögskola nr 1 1971.

Den kostar 200:- för medlemmar i SOV och 250:- för icke medlemmar.

Kan beställas från arkivgruppen@estlandssvenskarna.org eller vid besök på SOV i samband med möten eller träffar eller när arkivgruppen har öppet onsdagar 10-14.

DVD:n är sökbar. Gör så här: Öppna Acrobat - Redigera - Avancerad sökning  - leta upp mappen och skriv in vad du söker efter, så radas det upp i svarsrutan nummer för nummer.find-us-on-facebook.jpgGå med i SOV E på facebook och den Estlandssvenska facebookgruppen och få den allra senaste och hetaste informationen om vad som händer och när det händer!

Klicka på bilden!

   


Kalendariet

Håll dig uppdaterad om vad som händer i svenskbygden och bland estlandssvenskarna i

Sverige och Estland genom att då och då titta in på SOVs kalendarium >>>

 


© MH 2009 | Roslagsgatan 57 ½ tr. ned, 113 54 Stockholm | Tel: +46 8 612 75 99 |

e-post: info@estlandssvenskarna.org | webmaster@estlandssvenskarna.org