Restaureringen

Trots 44 år av sovjetisk ockupation präglades ön fortfarande av århundraden av estlandssvensk bosättning och kultur. Detta fick öns dåvarande skogvaktare Ants Varblane med sin fru Sölvi, öns läkare, samt läraren och arkitekten Ants Rajando att intressera sig för kyrkan och de tog initiativet till restaureringen. Under förespegling, att den skulle användas till kommunal samlingslokal. Så började man, tillsammans med arkitekten Tõnu Parmakson att bearbeta myndigheterna för att få till stånd en restaurering. Hösten 1988 gav myndigheterna sitt tillstånd och man satte igång.

varblan.jpg
Samtidigt hade estlandssvenska ättlingar i Estland bildat Samfundet för Estlandssvensk Kultur (SESK) som stöttade renoveringsplanerna av Ormsö kyrka. SESK blev en systerorganisation till SOV i Sverige och fick i sin tur stöd av estlandssvenskarna i Sverige. Så småningom etablerades också kontakt med Ormsö Kyrkofond i Stockholm, som hade bildats endast för ändamålet att stödja restaureringen av kyrkan.

Initiativtagarna och pådrivarna, för att restarureringen av kyrkan kom till stånd, på besök i Sverige hos familjen Landman.

Från vänster: Sölvi Varblane, Katarina Landman, Ants Varblane och Tõnu Parmakson

bild11.jpg                          bild13.jpg        Foto V. Raam                                                                                      Foto V. Raam 

Koret som är den nuvarande kyrkans äldsta del dateras till början av 1400-talet. Det är ca åtta meter brett med spetsbågigt valv. När koret var färdigbyggt tog förmodligen pengarna slut och man fick behålla långhuset i trä från den tidigare kyrkobyggnaden. Inte förrän 200 år senare, år 1632,byggdes ett nytt långhus av sten. Detta uppfördes utan valv eller torn, men med en öppning i västra gaveln för kyrkklockan. Långhuset har två ingångar, huvudingången på västra gaveln och lilla ingången på den södra långsidan. Vid restaureringen 1990 behöll man det medeltida altaret, bilden ovan och bilden nedan visar hur illa åtgånget det var före restaureringen.

xaltar1988.jpg koret.jpg

   Foto V. Raam                                                                      Foto Sven Svärd                                                                                   

Kyrkans orgel är skänkt av Finlandssvenskarna genom insamlade medel. Orgeln är byggd av orgelbyggare från Kronoby i Finland. Bänkarna i långhuset nytillverkades i Hapsal efter förebild från gamla fotografier. Ljuskronorna är nytillverkade av en konstnärsgrupp i Tallinn.

pelare.jpg                         orgeln.jpg

Foto V. Raam                                                                           Foto Sven Svärd

 

 

Copyright: M Hammerman