Ormsö kyrka

Ormsö heter den lilla ön utanför Estlands västkust, mellan fastlandet och Dagö, som har befolkats av svenskar sedan 1200-talet. När bosättningen väl hade kommit igång byggdes en kyrka och en församling inrättades som genom århundraden fram till sommaren 1944 tjänade ormsöborna. När Estland åter blev ockuperat av Sovjetunionen i september 1944, hade stort sett alla svenskar flytt undan kriget till Sverige. Efter ca 50 år av ockupation blev Estland åter fritt och ormsöborna och deras ättlingar kan åter besöka Ormsö

nykarta.jpg

Ormsö Hembygdsförening

Ormsö Hembygdsförenings uppgift är att vårda och stödja bevarandet av kulturhistoriska byggnader, redskap och föremål, seder och bruk från den svenska bosättningen på Ormsö samt att främja kontakten mellan nuvarande befolkning på Ormsö och tidigare Ormsöbor och deras ättlingar. 

Läs mer på hembygdsföreningens hemsida »

 

Läs mer på VKÜs hemsida »

 

Estlandssvenskarna - sov

Föreningen Svenska Odlingens Vänner bildades 1909 som en kulturförening för den svenska minoriteten i Estland. Den hade en omfattande verksamhet under Estlands självständighetstid (1920 - 1940), startade svenska folkskolor, grundade en folk- högskola och ett gymnasium samt ordnade kulturella aktiviteter. Föreningen förbjöds av den sovjetiska regimen 1940. Föreningen nybildades i Sverige 1944.

Tillbaka till SOVs hemsida »

 

 

 

Copyright: M Hammerman